תחום מיסוי המקרקעין נחשב לאחד הנושאים המורכבים והסבוכים בעולם המשפט. לכל עסקה במקרקעין המתבצעת במדינת ישראל ובשטחי יהודה ושומרון המסופחים אליה קיימים היבטים שונים של מיסוי מקרקעין אשר מוסדרים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963.
ההשלכות של היבטי המס בעסקאות מקרקעין, בין אם מדובר במכירה/רכישה של דירת מגורים, בית צמוד קרקע, נכס מסחרי, חלקת אדמה וכיוצ"ב, הינן קריטיות ופעמים רבות משפיעות באופן ישיר על כדאיות העסקה.
בכדי לבצע עסקה במקרקעין חובה לבדוק מראש את היבטי המס השונים אשר חלים עליה על מנת שנוכל לבדוק את השפעתם על קיום העסקה וכן למנוע "הפתעות" ומלכודות מס העלולות לצוץ לאחר החתימה על העסקה.