מס הרכישה הינו מס אשר חובת תשלומו חלה על רוכש בעלות נכס או כל זכות אחרת במקרקעין, והינו למעשה מס המשולם למדינה בגין ביצוע העסקה. על פי החוק, על הרוכש זכות במקרקעין חלה חובת דיווח על העסקה למנהל מיסוי מקרקעין תוך 40 ימים ממועד רכישת הזכות על ידו – מועד חתימת הסכם הרכישה. ככל ומדובר ברכישה בנאמנות (רכישה עבור צד שלישי) חובת הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על העסקה הינה תוך 30 ימים ממועד חתימת העסקה. שיעור מס הרכישה מחושב לפי שווי העסקה ומתעדכן אחת לשנה.

מדרגות מס רכישה (עד ליום 15.1.2017)

דירה יחידה

  • דירה ששוויה עד 1,600,175 ש"ח -  0%
  • דירה ששוויה בין 1,600,175 ש"ח ועד 1,898,005 ש"ח - 3.50%
  • דירה ששוויה בין 1,898,005 ש"ח ועד 4,896,615 ש"ח - 5.00%
  • דירה ששוויה בין 4,896,615 ש"ח ועד 16,322,055 ש"ח - 8.00%
  • דירה ששוויה מעל 16,322,055 ש"ח - 10%

דירה נוספת

מדרגת המס שיעור המס

  • דירה ששוויה עד 4,896,615 ש"ח - 8%
  • דירה ששוויה מעל 4,896,615 ש"ח - 10%

שיעור מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינם דירת מגורים כגון חנות, קרקע, בניין עומד על 6% משווי העסקה. 

חשוב לזכור כי ליווי מקצועי של העסקה על ידי עורך דין המתמחה בדיני המקרקעין ובמיסוי מקרקעין יסייע לכם בתכנון מס נכון ולגיטימי על פי החוק אשר יכול לחסוך, במקרים מסוימים, עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר מכך בהתאם לשווי הזכות הנרכשת.

loading...