עסקאות העברה ללא תמורה של דירות מגורים ו/או מקרקעין בכלל בין בני משפחה הינן עסקאות שכיחות המאפשרות להעביר בעלות בנכסי מקרקעין בתוך המשפחה תוך מיסוי מופחת אשר יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים הן למקבל המתנה והן לנותנה.

קיימים שיקולים רבים לביצוע עסקאות העברה ללא תמורה בין קרובים וביניהם שיקולי מס רכישה של נותן המתנה (ככל וברצונו לרכוש דירה נוספת ולהפחית משמעותית את תשלום מס הרכישה בגינה), הסדרת נכסי מקרקעין, חלוקתם בין קרובים ומניעת סכסוכי ירושה עתידיים בין היורשים, הגדלת אחוז המימון לרכישת נכס מקרקעין באמצעות הלוואת משכנתא מאת גורם מממן ועקיפת ההגבלות של בנק ישראל וכו'.
בני המשפחה המהווים "קרוב" לעניין מס רכישה הינם בן זוג, הורה, צאצא (כולל נכד ונין), בן זוג של הצאצא, אח ואחות.

מס רכישה:

על פי התקנות, במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה בין יחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה 1/3 ממס הרכישה הרגיל.


מס שבח:

מעביר המתנה זכאי לפטור מלא ממס שבח על פי סעיף 62 לחוק.

 

על פי נוסחו החדש של החוק מיום 1.8.2013, העברה ללא תמורה בין אחים תתאפשר רק אם דירת מעביר המתנה הועברה ללא תמורה או במסגרת ירושה מהוריו או הורי הוריו. 

 


עסקת העברה ללא תמורה הינה עסקה במקרקעין לכל דבר ועניין, הכרוכה בחתימה של הצדדים על מסמכים משפטיים, חובת דיווח למיסוי מקרקעין, ביצוע העברה ורישום הזכויות בטאבו.
בטרם ביצוע עסקה מסוג זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה במקרקעין על מנת שיערוך בדיקות משפטיות מקדימות, לרבות תכנון מס נכון ומיטבי, כדי להבין את ההשלכות ו/או התוצאות האפשריות של העסקה, ובכך למנוע טעויות, אי-הבנות ובעיות בעתיד.

לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות054-5870812
כתובת המשרדרח' השחם 30, פתח תקווה